LYRICS: Fameye – Praise

Fameye - Praise

Afe sɛsie nna medan na mɛsi awie
Mese me ghetto mu na mesisie
Yɛ kɔ ah mekɔ bi yɛ baa na meba
Na meya sikan dea ma akonta
‘Cause wiase mu obi hwɛ obi ba erh
Nti meyɛ adwuma din na magye pay
Ahaban meti so, mentwi ne pii
Nsa din kakraabi mebo no mie
Friday bako bi na ma clubi
Meya mbaawewa bako bia na machoki One corner, one Ghana
Sɛ woti asie then i hammer
Abrantie ma brɛ oo
Menya nka mada
Buh mehu sika ah na me vim aba
Na me vim aba

Fameye - Praise
Fameye – Praise

Hwɛ Metie nipa ano ah
Nka mayɛ yɛ
Metie nipa ano ah nka menduro fie
Ka kitikiti meshɛ bɛyie
Nka kitikiti meshɛ bɛyie

Metie nipa ano ah
Nka mayɛ yɛ
Metie nipa ano ah nka menduro fie
Ka kitikiti meshɛ bɛyie
Ka kitikiti meshɛ bɛyie

Praise the Lord Hallelujah
In the highest
Deɛ wayɛ nie oo
Nyame W’asida neɛ o
Nyame All by your mercy and your grace I am grateful, you turn my life around

Now I’m a shining star
Last year by this time
Na menam daadi
Meni sika wo me bɔtom buh na ma plani I know what ago do moro nti na ɛnha me
Di matɛm nka me coat mpo na aba bɛka me
Woka m’asem dabia metie
Medi woka nawo se metie I’m focus, im focus
Mepɛsɛ mia me yɛ me own boss
Nkyɛkyɛkyɛ bia wo nafe
Abɛbuo sɛm bɛn na manti
They say my song bia awrɛhoɔ nkoa
Neso metie obia agyesɛ mekoa
Ano go run from me
Today dem say edey be Nana Nyame medawase
Ma matan kɔso tsiase

 

 

Metie nipa ano ah
Nka mayɛ yɛ
Metie nipa ano ah nka menduro fie
Ka kitikiti meshɛ bɛyie
Ka kitikiti meshɛ bɛyie
Metie nipa ano ah
Nka mayɛ yɛ

Metie nipa ano ah nka menduro fie
Ka kitikiti meshɛ bɛyie
Ka kitikiti meshɛ bɛyie

Praise the Lord Hallelujah in the highest
Deɛ wayɛ nie oo Nyame W’asida neɛ o
Nyame All by your mercy and your grace I am grateful, you turn my life around
Now im a shining star

 

Fameye Praise Lyrics

 

%d bloggers like this: